bcw

Deze week was er weer een persconferentie van het herendubbel Rutte/de Jonge. Zij vertelden dat we weer terug gaan naar de situatie van een tweetal weken geleden. De leden van BC Wassenaar hebben hierover een mail ontvangen. De tekst van de mail staat bij Lees meer....

bcw

Na de mail van 17 oktober j.l. over “Badminton en Corona, wat kan er ……” is er weer een persconferentie geweest van Rutte en De Jonge. Op die persconferentie werden een aantal zaken duidelijk. Vanavond zijn alle leden van BC Wassenaar via de mail geinformeerd over de aanpassingen. Bij Lees meer... staat de tekst.

bcw

Vanavond is een mail gestuurd naar alle leden van BC Wassenaar over de badminton mogelijkheden de komende 4 weken. Dat alles heeft uiteraard te maken met de Corona-persconferentie van afgelopen dinsdag. Daarin werd aangegeven welke nieuwe maatregelen van kracht worden om zodoende de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Het bestuur heeft RIVM-lijnen en protocollen van Badminton Nederland getracht te vertalen in maatregelen voor de leden van BC Wassenaar. De complete tekst van de verstuurde mail staat bij Lees meer...

bcw

Een update: informatie vanuit Badminton Nederland (en ook NOC*NSF) gaf wat verduidelijking over de vraag "Mogen we nu wel of niet badmintonnen?". Dat mogen we, maar wel onder hele strikte voorwaarden. Het bestuur is druk bezig alles uit te werken, dat kost tijd. Daarom het dringende verzoek om je mailbox in de gaten te houden. Eén ding is zeker: in de sporthal mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn, we gaan werken met een aanmeldingsplicht. Zodra de mail verstuurd is, staat de tekst ervan ook op de website.

bcw

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond 13 oktober willen we jullie meenemen in de stappen die nu genomen worden. We zullen niet alleen informatie ontvangen van de Gemeente, ook de Badmintonbond en NOC*NSF gaan aan de slag met een specifiek op afzonderlijke sporten gericht protocol. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat met jullie delen. Bij Lees meer.... de stappen die Badminton Nederland en NOC*NSF in de tijd gaan zetten.

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook