bcw

De Algemene Ledenvergadering van BC Wassenaar begon feestelijk. Er waren maar liefst zes jubilarissen! Vier van hen (Mandy Akerboom, Scarlet van der Kwaak, Mark Parlevliet en Jim Stegeman) ontvingen uit handen van waarnemend voorzitter Ineke Bakker een mooi boeket bloemen én een gegraveerde pen. De andere twee jubilarissen (Akkemay van Leeuwen en Eveline Spring in 't Veld) krijgen hun kado's op een ander moment. Alle jubilarissen zijn 25 jaar lid. Ook Marco van Leeuwen ontsnapte niet aan de aandacht. ZIjn verhuizing naar Waddinxveen noopte hem te stoppen met zijn bestuurlijke taken bij BC Wassenaar. Ineke Bakker bedankte hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.

20180917 215134Nadat de jubilarissen en het vertrekkende bestuurslid  in het zonnetje waren gezet, zette waarnemend voorzitter Ineke Bakker de net geopende Algemene Ledenvergadering voort.
Direct al kwamen de verenigingsinspanningen in het kader van de AVG aan bod. Ook BC Wassenaar kent sinds mei een privacyverklaring. De leden vroegen aandacht voor de situatie in de sporthal: het is rommelig in de hal en de hal is ook wel eens schoner geweest. Het bestuur heeft toegezegd actie te ondernemen.
Recreatievoorzitter Marian Wessels en secretaris Ineke Bakker waren aftredend en ook herkiesbaar. Dat laatste gebeurde ook. Het bestuur is nog niet compleet, een voorzitter en een voorzitter van de PR commissie zijn méér dan welkom. Ook welkom is de nieuwe hoofdsponsor van BC Wassenaar: Light Design van Loenen!
De vergadering ging accoord met een contributieverhoging voor alle leden van 5 euro. Het dalende ledenaantal baart het bestuur zorgen, leuke ideeën om nieuwe leden te werven zijn noodzakelijk. Het in stand houden van het huidige ledenaantal is minimaal noodzakelijk.

 

 

 

20180917 215353 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook