bcw
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van plaatsvervangend voorzitter John Spring in 't Veld zijn een tweetal leden in het zonnetje gezet. Op de Algemene Ledenvergadering in september heeft het bestuur toestemming gekregen om een tweetal ereleden te benoemen. De nieuwjaarsreceptie was daarvoor een mooie gelegenheid. Peter Akerboom en Rob Beuk hebben de laatste 30 jaar zo ontzettend veel voor de vereniging gedaan op diverse gebieden, dat de benoeming tot erelid een gewenst logisch gevolg was. Peter en Rob ontvingen een mooi boeket en de bijzondere oorkonde, gemaakt door kunstenaar Hans Gussekloo.
Peter en Rob: van harte gefeliciteerd, jullie hebben het erelidmaatschap méér dan verdiend!
Foto 01
 
Foto 02a
 
Foto 03
 
Foto 04
 
Foto 05

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook