bcw
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 september zijn maar liefst 6 leden in het zonnetje gezet. Deze 6 leden zijn 25 of 40 jaar lid van onze vereniging. Heel mooi en leuk ook dat zoveel leden het badminton een warm hart blijven toedragen.
201709 Jubilarissen
Van links naar rechts: Frances Koenen (25), Corrie van der Ploeg (40), Lonny Noordermeer (40), Mineke Kiel (40) Sabine Roelandse (25) en Tonny Heidinga (40).
Gefeliciteerd dames!

Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook