bcw

Per 1 december 2011 is er een nieuwe wet in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe opzeggingen van lidmaatschappen en abonnementen dienen te geschieden.

Mocht u besluiten het lidmaatschap van BC Wassenaar te willen beeindigen, dan moet u zich wel houden aan een aantal spelregels die vastgelegd zijn in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Enkele belangrijke items zijn:

  • Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar (art. 3, sub 2, statuten). Zij, die nog geen achttien jaar zijn, zijn aspirant-leden (art. 5a, statuten). 
  • Opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen schriftelijk vóór 1 juni gedaan te worden. Indienen bij het secretariaat. Bij te laat opzeggen is de volledige contributie voor het komende seizoen verschuldigd (art. 10, sub 4, statuten).
    (uiteraard kan er ook opgezegd worden door tijdig een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 
  • Tussentijds kan opgezegd worden, maar het volledige contributiegeld blijft verschuldigd (art. 9, sub 2b, statuten). 
  • Na opzegging van het lidmaatschap zal het lid van het bestuur een genericdrugcenter bevestiging hiervan ontvangen. Is vier weken na opzegging van het lidmaatschap geen schriftelijke bevestiging van het bestuur ontvangen, dan dient het lid direct contact op te nemen met het secretariaat (art. 10, sub 4a, statuten). 
  • De contributie dient vóór 1 oktober van het lopende seizoen voldaan te zijn (art. 18, H.R.). 
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor aan derden toegebrachte schade of opgelopen letsel c.q. schade (art. 27, H.R.).

De volledige tekst van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement staat elders op deze website.


Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook