bcw

Vanavond is een mail gestuurd naar alle leden van BC Wassenaar over de badminton mogelijkheden de komende 4 weken. Dat alles heeft uiteraard te maken met de Corona-persconferentie van afgelopen dinsdag. Daarin werd aangegeven welke nieuwe maatregelen van kracht worden om zodoende de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Het bestuur heeft RIVM-lijnen en protocollen van Badminton Nederland getracht te vertalen in maatregelen voor de leden van BC Wassenaar. De complete tekst van de verstuurde mail staat bij Lees meer...

Aan de leden van BC Wassenaar,

Afgelopen dinsdag was de persconferentie van Rutte / de Jonge. Op die persconferentie werd eens te meer duidelijk dat het aantal Corona besmettingen hand over hand toeneemt. Onwaarschijnlijke hoge aantallen ‘scoren’ we. Logisch dan ook dat maatregelen weer aangescherpt moesten worden. De sport heeft het zwaar te verduren, competities zijn stilgelegd, contact- en teamsporten zijn niet meer mogelijk. Na een paar dagen werd duidelijk wat er in de badmintonwereld kan en mag. Badmintonnen met toch wel de nodige beperkingen en extra maatregelen. We willen het coronavirus zo snel mogelijk terugdringen zodat iedereen zijn/haar sport weer volledig kan uitoefenen. Daarom verzoeken we iedereen de geldende maatregelen te respecteren! 
Het bestuur heeft zich gebogen over de (on)mogelijkheden. Voor de jeugd valt dat best mee, de senioren daarentegen zullen bepaalde gewoontes moeten veranderen. Hou vooral rekening met elkaar, alle aanwezige sporters moeten zich veilig voelen.  

Er zijn een aantal algemene regels, die voor iedereen gelden. Daarnaast is per speelmoment beschreven waar rekening mee gehouden moet worden. Lees alsjeblieft deze lange mail goed door, het mag niet zo zijn dat je je niet aan de regels houdt, omdat je deze mail niet volledig gelezen hebt!

Ook wij – als bestuur – hebben te maken met een hele nieuwe materie. Eén waar we ons nog nooit mee bezig hebben gehouden. Ook voor ons is alles nieuw, we hebben geprobeerd het onderstaande zo duidelijk mogelijk te beschrijven.

Algemeen:

 • Alle standaard RIVM richtlijnen in acht nemen.
 • Houd overal 1,5 meter afstand, ook op de baan!
 • Niet helemaal gezond, een beetje verkouden: blijf thuis!
 • Vooruitlopend op de te verwachten wettelijke verplichting: dringend verzoek een mondkapje te gebruiken tot het moment van het betreden van de baan.
 • Senioren melden zich, voorafgaand aan de speeldag, aan bij de daarvoor aangewezen personen, zo is het aantal van resp. max. 30 personen (maandag), max. 20 personen (woensdagochtend) en max. 4 personen (woensdagavond) te monitoren.
 • Door zich aan te melden verklaart het lid gezond te zijn en ook gezond naar de sporthal te komen. Daar zal op de registratielijst ter bevestiging een vinkje in het desbetreffende vakje gezet worden.
 • Verplichte registratie met gezondheidscheck, de registratietafel komt in de sporthal te staan op de baan voor het commentaarhok.
 • Op de registratietafel staan ook desinfectiematerialen.
 • Op het informatiebord staat de naam van de corona-verantwoordelijke van het speelmoment. Vooral bedoeld voor handhavers en andere gezagsdragers.
 • In het kader van de AVG wordt de registratielijst na afloop door de corona-verantwoordelijke meegenomen, deze blijft dus niet meer achter in de sporthal.
 • Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden, óók niet om een jas op te hangen.
 • De 2 middenbanen worden niet gebruikt om te badmintonnen. Op één van de banen staat de registratietafel, de overige ruimte is voor tassen en jassen. Geen tassen en jassen dus meer aan de kant van de kleedkamers, de 1,5 meter afstand is daar niet te realiseren.
 • Neem een flesje water mee naar de baan waar je op gaat spelen, dat voorkomt onnodige wandelingen naar de kant of naar de kraan.
 • Toiletten kunnen gebruikt worden.
 • Sporthalbar is gesloten.
 • Er mag gespeeld worden in groepen van maximaal 4 personen, zoveel mogelijk in een vaste samenstelling. Niet wisselen verkleint de kans op besmetting.
 • Het advies van Badminton Nederland is: “komen, spelen en weer gaan. Het is niet de bedoeling dat je verschillende potjes gaat spelen en tussendoor langs de kant op een bank of stoel wacht. Wat hiernaast belangrijk is (zeker als je gaat dubbelen) is dat er tijdens een speelmoment (of speelavond) niet onderling wordt gewisseld. Je gaat dan met 4 mensen naar 1 baan en blijft met die 4 mensen bij elkaar”.
 • Het is niet toegestaan mini-toernooitjes, grabbelton e.d. te organiseren.
 • Na afloop van het badminton moet je de sporthal zo snel mogelijk verlaten, het is niet toegestaan om tussen de partijtjes even langs de kant te gaan zitten. Dat wordt dan gezien als toeschouwer én dat mag niet.

Naast deze algemene maatregelen nog enige toelichting per speelmoment:

Zaterdagochtend:

Jeugd mag blijven spelen, zonder veel extra maatregelen.
Ouders en toeschouwers zijn niet toegestaan in de sporthal.

Het aantal van 30 aanwezigen zal niet gehaald worden, daarover geen afspraken gemaakt.

Maandagavond:

De jeugd traint zonder beperkende maatregelen van 19.00 tot 20.00 uur en gaat na de training direct naar huis. Het is niet toegestaan om met de senioren mee te spelen.
Ouders en toeschouwers zijn niet toegestaan in de sporthal.

De competitiespelers kunnen trainen, de recreanten kunnen ook een partijtje spelen. Wel met het in acht nemen van de 1,5 meter regel, ook tijdens het spel. Speel dus voor/achter, links/rechts of loop ruim om elkaar heen. Op het moment dat je ‘los’ roept sta je waarschijnlijk al te dicht bij elkaar. Geef elkaar ook geen shuttles aan met de hand! Zo lang de 1,5 meter gewaarborgd kan worden mag je met maximaal 4 personen op één baan spelen, hierin mogen geen wisselingen plaatsvinden. 
De competitiespelers sturen Melissa van Deursen (06-31917107) tussen zaterdagochtend en zondagavond een appje als ze maandagavond komen badmintonnen en geven daarmee aan gezond te zijn en ook gezond naar de sporthal te komen. Mocht het maximale aantal toegestane spelers bereikt zijn, dan kom je op de reservelijst en ben je in ieder geval de week erna als eerste aan de beurt. Als je geen antwoord-app krijgt van Melissa kan je gewoon komen spelen. Voel je je toch niet fit, blijf dan thuis en geef dit door aan Melissa, zij kan dan iemand van de reservelijst blij maken.

De recreanten sturen Marian Wessels (06-49752802) tussen zaterdagochtend en zondagavond een appje als ze maandagavond komen badmintonnen en geven daarmee aan gezond te zijn en ook gezond naar de sporthal te komen. Mocht het maximale aantal toegestane spelers bereikt zijn, dan kom je op de reservelijst en ben je in ieder geval de week erna als eerste aan de beurt. Als je geen antwoord-app krijgt van Marian kan je gewoon komen spelen. Voel je je toch niet fit, blijf dan thuis en geef dit door aan Marian, zij kan dan iemand van de reservelijst blij maken. 

Marian en Melissa stemmen maandagochtend de aantallen met elkaar af. Als er teveel aanmeldingen zijn ontvangen degenen die zich het laatst aangemeld hebben een appje dat ze op de reservelijst geplaatst zijn.

Woensdagochtend:

De 55-plussers kunnen ook een partijtje spelen. Wel met het in acht nemen van de 1,5 meter regel, ook tijdens het spel. Speel dus voor/achter, links/rechts of loop ruim om elkaar heen. Op het moment dat je ‘los’ roept sta je waarschijnlijk al te dicht bij elkaar. Geef elkaar ook geen shuttles aan met de hand! Zo lang de 1,5 meter gewaarborgd kan worden mag je met maximaal 4 personen op één baan spelen, hierin mogen geen wisselingen plaatsvinden. 
De 55-plussers sturen Rob Beuk tussen maandagochtend en dinsdagmiddag (18:00 uur) een appje (06-24697736) of mailtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) als ze woensdagochtend komen badmintonnen en geven daarmee aan gezond te zijn en ook gezond naar de sporthal te komen. Mocht het maximale aantal toegestane spelers (20) bereikt zijn, dan kom je op de reservelijst en ben je in ieder geval de week erna als eerste aan de beurt. Als je geen antwoord-app of -mail van Rob krijgt kan je gewoon komen spelen. Voel je je toch niet fit, blijf dan thuis en geef dit door aan Rob, hij kan dan iemand van de reservelijst blij maken.

Op deze ochtend is ook de WOB aanwezig.
Aan de Gemeente is gevraagd een reële verdeling te maken van het toegestane aantal personen. Wij hebben de Gemeente voorgesteld max. 10 WOB’ers en max. 20 badmintonners. Zolang er nog geen antwoord van de Gemeente is ontvangen zullen wij deze verdeling hanteren.

Woensdagavond:

De competitiespelers kunnen spelen, maximaal 4 spelers. Wel met het in acht nemen van de 1,5 meter regel, ook tijdens het spel. Speel dus voor/achter, links/rechts of loop ruim om elkaar heen. Op het moment dat je ‘los’ roept sta je waarschijnlijk al te dicht bij elkaar. Zo lang de 1,5 meter gewaarborgd kan worden mag je met maximaal 4 personen op één baan spelen, hierin mogen geen wisselingen plaatsvinden. Geef elkaar ook geen shuttles aan met de hand! 

Op deze avond is er ook volleybal en tafeltennis.
Tafeltennis mag ook, met de beperking dat er niet gedubbeld mag worden. Maximaal zullen er 10 tafeltennissers aanwezig zijn. 
De volleybaljeugd mag wel spelen en doet dat van 19.00 tot 20.00 uur. De senioren zullen de eerstkomende 4 weken niet volleyballen, een teamsport is niet toegestaan.

Om de volleyballende senioren enigszins tegemoet te komen hebben de drie verenigingen afgesproken elkaar te helpen. De tafeltennisvereniging stelt extra tafels beschikbaar en BC Wassenaar geeft ruimte om te badmintonnen. Afgesproken is dat maximaal 16 volleyballers van de aangeboden extra’s gebruik kunnen maken. Vanaf 20:00 uur kunnen er maar twee sporten actief beoefend worden: tafeltennis en badminton.

Het is een heel verhaal geworden. Het bestuur hoopt echt dat jullie allemaal op een voor iedereen veilige manier omgaan met de mogelijkheden. Bovenstaande regels gelden in ieder geval 4 weken, gerekend vanaf de ingangsdatum, 14 oktober. Mochten er vanuit de veiligheidsregio of Gemeente nog aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we daaraan moeten voldoen.

Speel voorzichtig, hou rekening met elkaar en blijf vooral gezond!

Bestuur B.C. Wassenaar


Sponsoren

Vrienden van BCW

Facebook